https://nategtk.com المجاميع التكرارية للثانوية العامة 2017

الآن وحصرياً (الخدمة المنتظرة) اعرف مين معاك في كليتك 2017
اعرف مين معاك في كليتك من مدرستك وإدارتك ومحافظتك من هنا

ادعمونا بـ Like و Share لـ صفحتنا على فيسبوك
عدد الحاصلين على المجموع
المجموع علمي علوم علمي رياضة علمي أدبي الجمهورية
410 0 0 0 0 0
409.5 8 0 8 0 8
409 26 1 27 0 27
408.5 67 8 75 0 75
408 124 5 129 1 130
407.5 174 22 196 0 196
407 239 28 267 4 271
406.5 283 46 329 2 331
406 344 54 398 2 400
405.5 407 82 489 6 495
عدد الحاصلين على أعلى من المجموع
المجموع علمي علوم علمي رياضة علمي أدبي الجمهورية
410 0 0 0 0 0
409.5 0 0 0 0 0
409 8 0 8 0 8
408.5 34 1 35 0 35
408 101 9 110 0 110
407.5 225 14 239 1 240
407 399 36 435 1 436
406.5 638 64 702 5 707
406 921 110 1031 7 1038
405.5 1265 164 1429 9 1438
عدد الحاصلين على المجموع أو أعلى
المجموع علمي علوم علمي رياضة علمي أدبي الجمهورية
410 0 0 0 0 0
409.5 8 0 8 0 8
409 34 1 35 0 35
408.5 101 9 110 0 110
408 225 14 239 1 240
407.5 399 36 435 1 436
407 638 64 702 5 707
406.5 921 110 1031 7 1038
406 1265 164 1429 9 1438
405.5 1672 246 1918 15 1933